Contact
  • Overtoom 323
  • 1054 JL Amsterdam
  • Nederland
PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING SLINGER B.V.

1 januari 2023

Uw privacy is voor slinger BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
– Onze doeleinden duidelijk vastleggen
, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Slinger allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met slinger BV.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw: E-mailadres.

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende: Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Een abonnement afsluiten
U kunt bij ons bedrijf Slinger een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw:
– Betalingsgegevens;
– Telefoonnummer;
– Factuuradres;
– E-mailadres;
– NAW-gegevens.

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw: Naam, E-mailadres en de naam van uw organisatie.

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:
– E-mailadres;
– NAW-gegevens;
– Telefoonnummer;
– Factuuradres;
– Betalingsgegevens.

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
– Intrekken van toestemming;
– Een bepaalde verwerking beperken;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Slinger BV
Overtoom 323
1054JL Amsterdam
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 75366088